Desatero zacházení s nevidomými - náležitě okomentované

12. prosince 2009 v 22:00 | Pavelondra a Claire |  Trocha teorie
Dobrý večer,1. Mějte na paměti, že nevidomí jsou zcela normální lidé, kteří mají různé přednosti i nedostatky jako každý jiný. I mezi nimi jsou lidé výjimeční, inteligentní
i méně nadaní.
konec seznamu

P: K této radě bych dodal jen tolik, že výše zmíněné si někteří lidé stále jaksi neuvědomují. Důkazem budiž článek, který tu nedávno psala Claire. případ,
kdy při návštěvě úřadu úřednice mluvila místo na mě na moji mámu způsobem, jako bych sám za sebe ani nedovedl rozhodovat není v naší republice ojedinělý.

seznam 1 položek
2. Při setkání s nevidomým se chovejte přirozeně a nevnuceně. Pomozte tam, kde je to nutné, a to způsobem taktním a nenápadným. Pomoc však nevnucujte.
konec seznamu

P: Zde bych poznamenal jen tolik, že autor zjevně velmi dobře věděl, proč psal o taktnosti a nenápadnosti.
Uvedu na příkladu, jak by taková nabídka pomoci nevidomému vypadat neměla:
Jdu si tak po Brněnském hlavním nádraží směrem ke vstupu do městského podchodu, kde to velmi dobře znám, ostatně tudy chodím každý den minimálně dvakrát. Dva metry od podchodu se vedle mého levého ucha ozve hlasitý vyděšený výkřik: "Pane, proboha stůjte, tam nesmíte jít." Poté, co se vzpamatuji a zjistím,
že na mě mluví postarší žena, se jí co nejzdvořileji zeptám: "Proč bych tam neměl chodit, co se děje?" Žena stále vyděšeným hlasem odpoví: "Protože tam
jsou přece schody, vždyť spadnete a něco se vám stane."
C: Ano, nenucené chování osobně rozhodně uvítám. Ráda bych tu také zveřejnila, že se nikdo při rozhovoru s nevidomým nemusí vyvarovat slovům jako "viděl jsem", "Podívejte", ale ukazovat "je to tamtím směrem" opravdu moc užitečné není.

seznam 4 položek
3. Vyvarujte se projevům soucitu - o ten dnešní nevidomí naprosto nestojí. S velkým povděkem ale vždy uvítají i sebemenší pomoc, která jim přijde vhod ve
ztížených podmínkách. Nepřipusťte ani podceňující nebo snižující výroky, vždyť nevidomí mají právo na úctu a uznání stejně jako všichni ostatní.
C: Ke snižujícím výrokům bych jen ráda podotkla, že slepota rozhodně není nakažlivá, jak si myslel jeden dobrák, kterého jsem nedávno potkala. Když vám někdo něco takového řekne, nevíte, jestli se tomu smát nebo nadávat...
Já osobně jsem za každou nabídnutou pomoc ráda, i když ji někdy zdvořile odmítnu. Mám ale dobrý pocit, když vidím, že jsou tu lidé, kteří s námi naprosto normálně komunikují.

4. Nevidomého, kterého znáte, pozdravte vždy sami jako první, i když je mladší než vy,a k pozdravu připojte i jeho jméno, aby věděl, že pozdrav patří jemu.
C: Velmi dobrý bod desatera. Řekla bych, že asi nejvýstižnější. Jen bych chtěla dodat, že pokud někoho nepozdravíme nebo na jeho pozdrav neodpovíme, většinou to nebývá záměr, ale spíš nedopatření. Na hlučné ulici se stane, že někoho prostě občas přeslechneme. (což mě pak většinou mrzí)

5. Když vstoupíte do místnosti, kde se nachází nevidomý, dejte se zřetelně poznat. Pokud vás nepozná podle hlasu, povězte svoje jméno. Tichý pohyb neznámé
osoby v jeho okolí působí pochopitelně nepříjemně. Rovněž upozorněte na to, že místnost opouštíte.
6. Velmi nepříjemně na nevidomého působí, projednáváte-li jeho záležitosti nikoli přímo s ním;ale s jeho průvodcem. Průvodce nevidomého pouze doprovází,
nikoli zastupuje.
konec seznamu

P: Není co komentovat, vše k tomuto tématu bylo řečeno v komentáři k bodu 1. a v článku od Claire na tomto blogu.
C: Ano, ano. Cokoli projednávat raději s námi než s průvodcem. Nejsme žádná "výsost", aby se s námi lidé báli mluvit. (A navíc nevím, jestli bych nějakého průvodce přesvědčila, aby se mnou zase někam vyrazil, kdyby mu někdo vynadal za něco, za co by měl vynadat mně. :D )

seznam 1 položek
7. Když se nevidomý octne na ulici, na nádraží apod. v orientačních těžkostech, zeptejte se ho, zda mu můžete nějak pomoci. Velký hluk, prudký déšť i sníh
velmi zhoršují nevidomému orientaci v prostoru. Potom stačí, když nevidomému nabídnete, aby se lehce zavěsil do vaší paže, protože takto může snadno jít
krůček za vámi, sledovat směr vašich pohybů a na vše včas reagovat.
konec seznamu
Souhlasím s částí o zhoršených orientačních podmínkách.
Není nic "krásnějšího" než když se ráno vzbudíte a zjistíte, že celá vaše ulice je do výše dvou centimetrů zasypána čerstvě napadlým sněhem. To se potom opravdu každá sebemenší pomoc hodí.
Pokud jde o styl vodění nevidomých, který je zde popisován, rovněž s autorem souhlasím. Není nic horšího, než když vás osoba, která vám nabídne doprovod začne strkat před sebou. Je to jak velmi nepohodlné, tak velmi nebezpečné.

seznam 3 položek
8. Při nástupu do dopravních prostředků netlačte nikdy nevidomého před sebou, ale jděte sami první. Nevtlačujte nevidomého na sedadlo, stačí, když položíte
jeho ruku na opěradlo. Při vstupu do auta položte jeho ruku na horní rám dveří.
C: S tím autem už se mi to zdá poněkud přehnané, ale o té hromadné dopravě to napsali výstižně. Nemám ráda, když mě někdo doslova chytne za zadek a tlačí k volnému místu...

9. Když nevidomý vstoupí do restaurace bez průvodce, jistě ocení pomoc při vyhledávání věšáku a volného místa u stolu. S jídlem si poradí sám, stačí, když
mu povíte, jak je jídlo na talíři uspořádané. Určitě uvítá informace o tom, co všechno je na stole (sklenice s vodou, váza, popelník atd.), a kdo u stolu
sedí spolu s ním .
10. Když budete nevidomého doprovázet delší dobu, popište mu hlavní rysy okolí, vybavení místnosti a osoby, které se kolem nacházejí. Při popisování se
nemusíte vyhýbat optickým dojmům a barvám.
konec seznamu

C: Tyto rady, které jsme našli na stránkách SONS (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých), jsou sice dobře napsané a lidé by se jimi měli řídit, nicméně nebere je úplně stoprocentně vážně. Co nevidomý, to originál, proto je asi nejlepší se na konkrétním přístupu domluvit rovnou s nevidomým, s kterým právě mluvíte.
 


Komentáře

1 Crc Crc | 12. prosince 2009 v 22:35 | Reagovat

No, s tím autem se to často hodí, protože se jinak člověk při sedání do cizího auta může praštit, když neví, kde končí rám střechy nebo dveří, pokud ho nevidí. Zrovna tak se člověk může zranit třeba při nastupování do sanitky, když neví, že v bočních dveřích trčí pultík nebo v těch zadních je vysokýpráh, může si tak přivodit třeba pořádnou obraženinu kolena nebo pořezat ruku o ostrou hranu dveří nebo toho pultíku atd. K pravidlům se ještě jednou vyjáedřím, tohle je jenom poznámka v průběhu čtení.

2 Crc Crc | 12. prosince 2009 v 22:43 | Reagovat

No, jak kdy, ta konkrétní domluva na detailech, popisech, postupech atd. se nejlíp zařídí u stálejšího doprovodu nebo doprovodu, který trvá delší dobu. U krátké pomoci např. pouze převedení přes cestu nebo nástupu do autobusu ebo jiného prostředku hromadné dopravy je přecejen lepší aspoň některé body tohoto desatera znát na straně vidících. Jak už jsem říkal v pár článcích, pokud člověk má psa, tak celá řada vidících spolucestujících přestane přemýšlet a dělat si násilí a instinkt jim většinou napoví správným směrem, pokud se taky trochu občas zamyslí.

3 Claire Claire | 13. prosince 2009 v 0:18 | Reagovat

Crc: Jojo, jasně, že by měly být rady v povědomí. Ale i pro vidící by v nějakým případě delší spolupráce bylo asi protivný řídit se radami. Ale když tě lidi navigujou do busu, tak by fakt měli vědět, že před sebou tě tlačit nemají, to je fakt... :-)

4 Apollo Apollo | 13. prosince 2009 v 9:44 | Reagovat

Taky absolutně hrozně strašný je, když má  "pomáhající" tendenci  našince do dopravního prostředku vnést nebo ho z něj snést. Když tedy pomáhám nevidomému při vy/nastupování, rozhodně to NEDĚLÁM tak, že ho uchopím za paži na té straně, kde má hůl, a nezvedám ho za ní kamsi do nebes případně ho za ní netáhnu se schodů. Právě tu ruku s holí potřebuje mít nevidomý volnou, aby si schody našel a rozhodně nepotřebuje, aby mu jí někdo zvedal k výšinám a naprosto tak vyřadil hůlku z provozu. A vůbec nevidomý většinou nepotřebuje do ani se schodů pomáhat. Naprosto stačí, když nevidomému ukážete okraj dveří a máte-li stejnou cestu, na/vystoupíte před ním. Pokud máte potřebu ho během na/vystupování nějak přidržovat nebo podporovat, většinou si navzájem ve dveřích stejně jen překážíte a ve výsledku je to mnohem nebezpečnější, než když nevidomého necháte, ať si nabije hubu sám... :-)

5 Crc Crc | 13. prosince 2009 v 10:02 | Reagovat

Apolo: Souhlasím.
Claire: Moje poznámky byly jen relativní, většinou je na těch dvou, jak se domluví, jen při nastupování nebo tom převádění přechodu není moc času na domluvu, proto jsem si dovolil tu poznámku o nedoluvě...

6 Apollo Apollo | 13. prosince 2009 v 10:25 | Reagovat

Já bych jen k tolik diskutované problematice toho, že na úřadech, u lékaře či jinde mluvějí raději s našimi průvodci než s námi dodal, že se na jednu stranu nedivím, že to prostě chápu, proč to tak je. Hlavní problém je v tom, že vidící lidé spolu komunikují pohledem. A pokud se našinec na úředníka či lékaře nedívá, ale dívá se na ně jeho průvodce, je přirozené, že dotyčné autority začnou rozhovor s průvodci. Pokud je navíc mezi námi a úředníkem přepážka, má to nevidomý ještě těžší, snažit se na úředníka  "dívat" aspoň jako by.. Navíc když někam s průvodcem příjdeme, nebo když vejdeme např. do místnosti, kde autorita sedí, nevíme hned, kde sedí, jestli se nám už věnuje, jestli se na nás dívá. Mně se tahle komunikace přes prostředníka tlumočníka pobočníka mluvčího taky nelíbí a nesmírně si vážím všech těch, co to "risknou" a baví se přímo se mnou, ale chtěl jsem říct, že to nemusí být vždycky z toho důvodu, že nás autority mají apriory za slova neschopné idioty, ale prostě jen pro to, že nemůžeme komunikovat pohledama, očima... Řešení? Pokud příjdeme s průvodcem k okýnku, přepážce nebo do místnosti, kde sedí tichá autorita lačná našich problémů, je dobré, když průvodce třeba řekne: "Povídej, paní doktorka se nám věnuje", nebo něco takového. Pokud autorita jako první osloví našeho průvodce, může průvodce nějak taktně upozornit, že on není předmětem zkoumání a že předmět zkoumání není němý, jen poněkud nevidí. S jednou skvělou vidící spolužačkou jsem to měl vychytané tak, že když začli mluvit na ní, v záležitosti, která se týkala mě, prohlásila například: "Mám ti vyřídit, že si máš donést dvě fotky..." A já jsem odpovídal: "Vyřiď jí, že už je tady mám..." Celou věc jsme zkrátka přehráli a dotáhli až ad absurdum. Málokdo to vydržel dlouho a rozuzlení bývala různá a to nás děsně bavilo...

7 Claire Claire | 13. prosince 2009 v 10:45 | Reagovat

Apollo: Souhlas... A s tou spolužačkou, to je naprosto super. My dělali něco podobnýho ve školní jídelně, když se kuchařky ptaly spolužáků, kolik si já dám kopečků rýže, tak jsem většinou odpověděla: "Ona si prý dá dva..."

8 Claire Claire | 13. prosince 2009 v 10:47 | Reagovat

Crc: Souhlasím, že při nějaký nárazový pomoci fakt na domlouvání se není moc čas. Např. když ti třeba za dvě minuty odjíždí autobus, tak opravdu nelze ještě vysvětlovat někomu, jak tě má správně navést. To souhlasím. :)

9 estrella estrella | E-mail | Web | 13. prosince 2009 v 10:53 | Reagovat

Zdar všem, nedá mi to a rovněž se připojím. Ano, jednání s průvodci místo se mnou žel rovněž taky velmi dobře znám a taky si z toho dělám různě legraci, jde-li to. Ale úplně nejlepší je průvodce, většinou to bývají kamarádi, co už umí s námi nevidomými pracovat, učili se buď sami, nebo je to naučil někdo.

10 Apollo Apollo | 13. prosince 2009 v 10:54 | Reagovat

Claire: :-DD Jojo, to je ono, tak se na to musí! Člověk to nemusí brát jako degradaci, ale může to vzít jako vyznamenání. :-) Kolik si Její výsost Claire zamýšlí dát kopečků rýže??? A Její výsost může s odpovědí poněkud okolkovat, aby poddanstvo udržovala poněkud v napětí... :-)

11 Claire Claire | 13. prosince 2009 v 11:49 | Reagovat

To bychom už rovnou mohli odpovídat stylem "My, Karel Iv. jsme si, milý kuchaři, přišli pro mísu tvého jakostného pokrmu."
:D
A pěkně po vzoru filmu Princezna se zlatou hvězdou načele ještě udělit kuchaři Řád zlaté vařečky.
:D
:D

12 Crc Crc | 13. prosince 2009 v 11:56 | Reagovat

Claire: Tak tak!

13 evi evi | Web | 17. prosince 2009 v 10:35 | Reagovat

Pobavila mě ta poznámka Claire o chytání za zadek a tlačení do dopravního prostředku:D Leč neboj, to se občas stává i nám vidícím:-D
A pak mě zaujal komentář Apolla ohledně komunikace s průvodcem namísto s nevidomým - na tom něco je, že vidící člověk se začne bavit s tím, kdo na něj nějak reaguje pohledem, navíc vidící si při snaze vyjádřit se čato vypomáhají různými gesty rukou, informace se odečítají i z postoje, pokyvování hlavou apod., takže chápu, že se začnou obracet k tomu, kdo na tuto jejich řeč těla nějak reaguje, protože ji vidí. Podle mě vše toto pramení jen z nezkušenosti a nebývá v tom žádný špatný úmysl.

14 Claire Claire | 17. prosince 2009 v 19:29 | Reagovat

V tom s tebou, Evi, souhlasím. Špatný úmysl to rozhodně nebývá, ale tak jako tak to občas vede k nedorozuměním... A někdy dost kuriózním. :-)
Jinak s tou gestikulací to je pravda. Setkávám se s lidmi, kteří běžně přede mnou šermují rukama a ukazují "je to támhletím směrem"... A paradoxní je, že jak se většinu roku pohybuji výhradně mezi vidícími, tak tyhle zvyky pomalu přejímám a občas, když mluvím se svým nevidomým bratrem nebo někým z nevidomých kamarádů, tak mám taky sama co dělat, abych neukázala "vždyť je to tamhle, to musíš vidět."...

15 Crc Crc | 18. prosince 2009 v 21:02 | Reagovat

Jo, zvyky bývají silný. Co se týká očního kontaktu mají Apolo i Evi pravdu, že to tak chodí. Na druhou stranu je bavení se o třetí osobě, rozuměj úředníka s doprovodem místo nevidomého proti základní etiketě tak jako tak, takže jde většinou o chybu člověka, který jedná přes prostředníka, když by přitom měl jednat s námi. Je to stejný prohřešek jako olizování nože při jídle...

16 evi evi | Web | 21. prosince 2009 v 14:17 | Reagovat

Claire: Ha, to je asi vážně něco, když si mezi nevidomými ukazujete, kde co je:D Ale ono je to vlastně logické - ty to tam znáš, tak přece víš, kterým směrem to je - a když jsi zvyklá komunikovat s vidícími - vlastně tě to skvěle začleňuje do jejich skupiny a musíš si pak dávat pozor na gestikulaci jako každý jiný:-P

17 Claire Claire | 22. prosince 2009 v 0:26 | Reagovat

Evi: No, právě. Jak se pohybuji jednou mezi vidícími, jednou mezi nevidomými, tak to pak různě motám dohromady, takže vidící kámošku třeba upozorním na schod, aby náhodou nezakopla. :D A nevidomým zase ukazuju "Běž támhle" :D No, stane se... :D Lidi kolem mě jsou na to už naštěstí zvyklí, takže mě vždycky vrátí do reality. :-)

18 lolaviortme lolaviortme | E-mail | 21. července 2017 v 22:24 | Reagovat

Тут посмотрела 3 и 4 серию, ЭМОЦИЙ ВАГОН ПРОСТО.

<a href="http://tiod.ru/trejlery/igra-prestolov.html">Игра Престолов 7 сезон </a>

p.s Жаль 5 серии еще нет обещали завтра!

19 AlysonRxu AlysonRxu | E-mail | Web | 8. října 2017 v 17:52 | Reagovat

Hello everybody! Lately I have been fighting with a lot of Problems. Friends and doctors keep telling me I should consider taking meds, so I may as well <a href=https://www.snowdonrailway.co.uk/phpunit/tramadol-side-effect>website</a> and see how it goes. Problem is, I haven't taken it for a while, and don't wanna get back to it, we'll see how it goes.

20 Dol77larPar Dol77larPar | E-mail | 15. října 2017 v 20:24 | Reagovat

Были заплачены деньги 6000 за покупку базы данных и просто швырнул. с другого аккаунта к нему обратились, уже специально на 100р была сделка на выборку и тоже швырнул.

непорядочный гандон. кинет 100р%

Телеграм  @japoshka кидальная дешевка

21 Charlesphoma Charlesphoma | E-mail | Web | 23. října 2017 v 16:42 | Reagovat

Thesis Writing Service - EssayErudite.com

If you look for a trustworthy <a href=https://essayerudite.com/thesis-writing-service/>thesis writing service</a> and want to benefit from a higher grade, your editors, proofreaders, and instructors are here to lend you a hand.
Some students afraid of hiring professional writers due to ethical issues. As a result, they fail the course due to various reasons not able to defend their degree.
You should note that there is nothing wrong with opting for a <a href="https://essayerudite.com/thesis-writing-service/" />thesis writing service</a>. EssayErudite is certainly the best place for that.

Thesis Writing Service https://essayerudite.com/thesis-writing-service/

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama